Lord Frederick Leighton A Medieval Minstrel Price: £4,100

Lord Frederick Leighton

A Medieval Minstrel

Price: £4,100

Alberto Giacometti  Nu aux fleurs  Price: £7,200

Alberto Giacometti

Nu aux fleurs

Price: £7,200

Evelyn de Morgan  Lilies  Price: £2,000

Evelyn de Morgan

Lilies

Price: £2,000

 
Lord Frederick Leighton AMedieval Allegory Price: £4,100

Lord Frederick Leighton

AMedieval Allegory

Price: £4,100

Edward Stott The white horse Price: £1,200

Edward Stott

The white horse

Price: £1,200

Joseph Edward Southall Study for ‘Theseus and the Minotaur’ Price: £950

Joseph Edward Southall

Study for ‘Theseus and the Minotaur’

Price: £950

Evelyn de Morgan  Narcissi  Price: £1,400

Evelyn de Morgan

Narcissi

Price: £1,400

 
Duncan Grant  A decorative design with Daphne  Price: £8,100

Duncan Grant

A decorative design with Daphne

Price: £8,100

Lord Frederick Leighton Apprehending a thief Price: £4,100

Lord Frederick Leighton

Apprehending a thief

Price: £4,100

Lord Frederick Leighton David slaying Goliath Price: £4,100

Lord Frederick Leighton

David slaying Goliath

Price: £4,100

Evelyn de Morgan  Study of a tree  Price: £500

Evelyn de Morgan

Study of a tree

Price: £500

 
Evelyn de Morgan  An Olive Branch  Price: £1,900

Evelyn de Morgan

An Olive Branch

Price: £1,900

 
Evelyn de Morgan  Poppies  Price: £900

Evelyn de Morgan

Poppies

Price: £900

 
Evelyn de Morgan  A twisted tree study  Price: £900

Evelyn de Morgan

A twisted tree study

Price: £900

 
Evelyn de Morgan  Large Olive Branch  SOLD

Evelyn de Morgan

Large Olive Branch

SOLD

 
Evelyn de Morgan  Irises  Price: £1,100

Evelyn de Morgan

Irises

Price: £1,100

 

Evelyn de Morgan

Olive branches

Price: £1,900